VISESAMLINGER MED NOTER
MANUS & BØKER & SKRIFTER

Kapitelet gir oversikt over mine offisielle skrifter (ISBN/ISMN), samt korverk og engelske tekster. Jeg er godt over aldersgrensen og ikke lenger aktiv musiker, men sitter på mange Tono-meldte viser i bredt spekter. De fleste viser er foreløpig bare presenterte med tittel i en sammenheng, leverer gjerne note og lydfil, bare spør!

Sjekk også INNSPILLINGER OG DEMOS.ORIGINAL EID (PDF)

Leiken og seriøs samling av merkesteiner langs vegar i Eid og Nordfjord; tekstar, tonar og fabulistiske bilder ... fanga opp i ei kameralinse, ein gul notisblokk og blyfantens skarpe blikk ...


SYNNØVE OG KONGEBREVET (PDF)

Dette er Kongebrevet frå 1681, side 1 av i alt 9 sider. Det er skrive i København under kong Christian V til sorenskriver Peder Kaatte i Nordfjord. Brevet ligg i safen på Halldor-bruket i Leivdalen. Kvifor?

En driftig og råsterk mann på desse tider var Otte Leivdal. Han kom i slagsmål og motstanderen døde. Otte vart dømt frå gods og liv. Dottera Synnøve, gardkjerring og småbarnsmor på Åsebøstøl, meinte at urett var begått, og drog med skip til Kongen. Utroleg nok fekk ho audiens og der tala ho så godt for seg at Kongen kravde ny handsaming. Otte fekk bot, men vart elles frikjend. Far og dotter vart signa av kyrkja, ho i ei blodraud kjole, ei gåve frå dronninga.

Eg fekk nyss om historia straks etter at eg kom til Eid, og la ned mykje arbeid i eit komplett manus, inklusiv 15 songar (tekster og tonar) for oppsetjing på scene. Scena har vi. Eg spreier historia -


69 VISEORIGINALER (oversikt)

Komplett viseoversikt fra Vestfold-tiden 1997-2012; fordypende, svermende, muntert og melodisk stoff.

Fra begynnelsen av 1970-tallet var jeg ganske aktiv som visesanger, særlig for barn. Etterhvert tiltok egen skrivekløe, og dette er bygget inn i denne min første visesamling.


BELLMAN PA NORSK (oversikt)

I Vestfold arrangerte vi, bare elleville amatører, Bellmaniader med fulle hus! Vi fant våre kostymer på loftet eller i bruktbutikker og loppemarkeder. Bellman er oversatt til over 20 språk, men her til lands mener vi å forstå 1700-tallets svenske språkdetaljer og deres skikker, Montro? Jeg er den eneste nordmann som seriøst har gått løs på Bellman med mine gjendiktninger. Mitt prosjekt er skikkelig presentert i det svenske Bellmansällskapets medlemsblad «Hwad Behagas?», satirisk tittel fra Bellmans hånd.


OLA FRENDES 100 ALMUEVISER (oversikt)

Nye tekster i kjente folketoner. Min hovedperson Ola Frende gjennomfører fire visevandringer hver vandring avsluttes med et vers til sluttvisen #100: Å komme til gards. Lette (all)sanger å synge.


KOMPONISTEN FILIP SANDE > oversikt

Denne klassiske komponisten har levert en rekke korverk basert på stoff fra meg.ENGLISH SONGS (PDF)

Jeg skriver på begge norske målføre. Noen ganger er det naturlig å gi teksten engelsk språkdrakt. Det startet med Erik Byes «Blå salme», min oversettelse er akseptert av hans arvinger (og komponisten!), og professoralt kontrollert. Den fortjener et større publikum. Listen er foreløpig ikke lang, jeg har tanker om mange flere:TILBAKE TIL APNINGSSIDEN