FOLKEMINNER (nynorsk)

Som ny eidar i 2012 kom eg over to bøker av Ove Eide og Finn Egil Eide, eit vell av segn og eventyr. Dei vitna om eit lokalmiljø med forteljartradisjonar. Fullt så enkelt var det nok ikkje i praksis, men gleda over bøkene held seg. Eg skjønar at gamle hendingar og tradisjonar opptar meg godt over gjennomsnitt. Eide & Eide har gitt meg tillating til å gjere eigne versjonar av deira originalstoff.


Segn frå Luster: MARMÆLEN

Segn frå Flora: JOSTEDALSRYPA

EPISTLER (begge målføre)

Ordet er gresk og betyr brev. Uttrykket har bibelsk opprinnelse. Brevene i Det nye testamentet kalles epistler, og personene som skrev dem apostler. Det kunne være dikt eller prosatekster i personlig kåserende stil. Frifanten Nils Kjær (1870-1924) fikk tilnavnet «Gullpennen» som epistelskribent. Jeg bruker blyant. Og gjerne bilder.


GAIAS TÅRER
Ingen tvil lenger, vår klode gråter.

KILDER TIL VERDENS JÆVELSKAP
Inngrodd intoleranse og dulgte motiv.

MJØLKERAMPA
Dei gamle møtestader hadde noko ved seg.

GAMLE MAURSTAD BRU
Kva gjer ein med ei kollapsa kvelvingsbru?
Ein bygde ho opp att!

ODE TIL RUSELØKKA SKOLE
Et historisk dokument om den gamle skolen.

FAR VEL, VENN -
Dagen jeg tok fly vestpå.

STROFE VED BERGET DET GRØNNE


----------------------------TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN